Dnes krátké pojednání o tom, kdo a jak může využít výše jmenovanou položku v pojistce.

Po nějakou dobu jsem si myslel, že  Pojištění pracovní neschopnosti (dále jen PPN) využijí jen zaměstnanci na pokrytí propadu příjmů v době, kdy jsou doma na neschopence. V případě, že jsou dlouhodobě nemocní, jejich příjmy se sníží až na 50% částky na kterou jsou zvyklí. To je sice pravda, ale díky kamarádovi, kterého jsem pojišťoval, jsem pochopil, že je jiná cílová skupina lidí, pro které je tato položka důležitější. A touto skupinou jsou živnostníci.

Samozřejmě… jsou případy a živnosti, které lze provozoval i z postele (např. administrátoři ITC). Ale ve většině případů musí člověk vyvinout aktivitu a přesunout se na místo výkonu činnosti. A když je živnostník nemocný, tak ve většině případů nevytváří hodnoty a nemá co fakturovat. Ale účty platit musí stále. V případě dlouhodobé nemoci musí mít nemocný dostanečnou finanční zásobu. Nebo pojistku s položkou PPN. Ta mu sice nezaručí příjem v obvyklé výši, ale pomůže mu  úhradou stálých nákladů.

Tímto mi tato položka pojištění dává větší smysl pro živnostníky než pro zaměstnance.

 

Leave a Reply

/** * */