K povinnému ručení, o kterém jsem psal v minulém článku, si lze přidat krytí dalších rizik. V pojišťovácké terminologii se nazývá připojištění. Těch je celá řada. Některé z nich suplují havarijní pojištění. Takže, pojďme se podívat na možná výhodná připojištění.

Uvedu zde jen příklady, u kterých jsem přesvědčen, že mají smysl. Tím ovšem netvrdím, že ostatní jsou na nic. Jen jsem v nich ten smysl neobjevil a budu rád, když mě někdo ukáže jejich výhodnost.

Střet se zvěří a poškození zvířetem

Zde záleží na spoustě podmínek každé pojišťovny. Např. kráva z hlediska pojišťoven není zvěř, domácí mazlíčci také ne. Na to je jiný druh pojištění a ručí za ně majitel zvířete. Taktéž z tohoto připojištění nebudou hrazeny škody, které vzniknou při srážce s volem.

Střet se zvěří znamená to, že jedu podzimní mlhou do práce a do cesty mi vběhne kanec nebo srna, které srazím.

Poškození zvířetem je škoda na stojícím vozidle. Jako příklad je možno uvést překousání kabelů kunou. V době aut plných elektroniky je to situace na odtah.

Prasklé sklo

Většina pojišťoven má pojištění či připojištění čelního skla, případně všech bočních výhledových skel. Některé z nich mají spoluúčast pojištěného, jiné nemají. V případě škody na skle pojišťovna nepátrá po tom, jestli prasklo díky kamenu odlétnuvšího od kamiónu, z praku sousedovic kluka nebo od jiné nahodilé události. Výhodou tohoto připojištění je to, že není třeba honit viníka a nutit ho k doznání.

Živelní pojištění

Tímto připojištěním se kryjí škody na vozidle, které vznikly v souvislosti s působením přírodních sil. Tím jsou myšleny:

  • požár a jeho průvodní jevy
  • povodeň nebo záplava
  • přímý úder blesku
  • vichřice
  • krupobití
  • sesuv půdy
  • sesuv sněhu
  • pád stromů, stožárů nebo sloupů osvětlení nebo telekomunikací

Pojišťovna ale neproplatí škody, které vznikly na nestandardní výbavě vozidla. To jsou například nápisy, polepy, střešní boxy, tuningové doplňky, atd…

Ostatní připojištění

Kromě výše uvedených si lze pojistit zavazadla (obvykle je ve výlukách krádež v noci z auta), úrazové pojištění (zde je plnění úplně jiné – nižší, než když máme úrazovou pojistku, ideálně s pojištěním úrazu při dopravní nehodě), lepší asistenční služby…

Každopádně doporučuji si pořádně přečíst pojistné podmínky a hlavně limity plnění a výluky u balíčků připojištění, které jsou přilepeny k povinnému ručení. Ne vše vypadá tak hezky, jako je to na informačním letáčku pojišťovny.

Dalo by se říci, že připojištění mohou ve většině případů suplovat havarijní pojištění. Výjimkou jsou například škody na vozidle způsobené vlastním přičiněním (prostě hodím auto na boudu, protože jsem vylítl v zatáčce mimo vozovku).

Leave a Reply

/** * */