Třetí pojistkou na blbost je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Jinak řečeno, je to pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkol v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo v přímé souvislosti s ním.

Jsou firmy, které nechají volbu na „vkusu každého soudruha“, ale setkal jsem se s případy, kdy zaměstnavatel přímo vyžaduje, aby si pracovníci tuto pojistku udělali a kontroluje, jestli je zaplacena a správně sjednána.

Níže uvedené příklady popisují možné problémy, které vznikly v souvislosti s prací, ne mimo zaměstnání. Výjimkou jsou škody vzniklé při řízení služebního auta, který může používat zaměstnanec k soukromým účelům. Zde není omezení pracovní dobou.

Zaměstnavatel může zaměstnanci určit náhradu za škodu v maximální výši 4,5 násobku hrubého měsíčního výdělku. Toto omezení neplatí pro škody vzniklé „pod vlivem“. Takže z této částky musíte vycházet a v této výši si udělejte pojistku. Částka se neudává přesně, ale v intervalu (100-150tis, 150-200tis….).

Další důležitá věc, na kterou pamatujte, je to, jestli v práci  používáte služební automobil nebo jiné vozidlo (třeba ještěrku, traktor….). V tomto případě musíte mít v pojistce uvedeno, že se krytí týká i škody vzniklé při řízení vozidla.

Samostatnou kapitolou jsou profesionální řidiči. Zde musí být uvedeno jako profese řidič.

V každé pojišťovně existuje soubor výluk, kdy se škody nehradí. Obecně je to v případě škody, která vznikla hrubnou nedbalostí, schválností, zanedbáním obsluhy, zničením nebo poškozením dat na nosičích atd… Zjednodušeně řečeno, kromě rozsahu pojištění si musíte pozorně přečíst i seznam výluk a při sjednání pojistky se na ně nebát zeptat.

Závěrem bych připomenul, že při vzniku škody zaměstnavateli se vyplatí zavolat svému pojišťovákovi a optat se, jak případnou škodu vyřešit ku prospěchu všech zúčastněných. A fakt to není žádná prd*l.

 

Leave a Reply

/** * */