V minulém článku jsem ukázal rozdíly v tom, kdy budou vyplaceny peníze z daného rizika. Takže jsem se zabýval spíš časovou složkou pojistky. Dnes se budu hlouběji zabývat rozdíly mezi Denním Odškodným (DO) a Tělesným Poškozením Úrazem (TPÚ). Obě položky se týkají stejného problému – úrazu a peněz z něj vyplývajících. Začnu tedy tím jednodušším.

Denní Odškodné (DO)

Kolik dostanu peněz

Jak jsem se zmínil, tak DO je jednodušší v tom, že klient si umí představit, jak velké bude mít plnění v případě úrazu. Částku DO uvedenou v pojistce jednoduše vynásobí počtem dní potřebných k léčení úrazu. Jestliže se jedná o více úrazů v jedné době, je proplácena delší doba léčení horšího úrazu.

Kdy dostanu peníze

Peníze z DO dostává klient ve chvíli, kdy je úraz úspěšně vyléčen. V případě zlomené ruky to může být třeba už po třech týdnech. U závažnějších úrazů se doba léčení a rekonvalescence může protáhnout maximálně na rok. Tedy v tom nejhorším případě… Jedním rokem je omezena doba léčení a výplaty DO. Od té doby je úraz „placen“ invaliditou. Jestliže je známé, že doba léčení je delší než tři měsíce, je možné požádat o zálohu.

Tělesné Poškození Úrazem (TPÚ)

Kolik dostanu peněz

Výpočet částky, kterou dostane poškozený za úraz je poněkud složitější, než v případě DO.

Např. v pojistce je uvedena částka pro TPÚ 100.000Kč. Tato částka je přibližně stejná jako DO 200Kč/DEN. Klient si zlomí ruku v předloktí (úplná zlomenina obou kostí předloktí bez posunutí úlomků). Podle hodnotících tabulek, které jsou součástí smlouvy, vyplývá, že se jedná o 15ti procentní poškození. Takže se jedná o výplatu cca 15tis Kč.V případě DO je doba léčení max. 88dní, takže pojistné plnění může být maximálně 88*200, tj. 17.800Kč. Zde je výhodnější DO.

Situace se ale radikálně obrací, jestli se stane víc úrazů na různých částech těla. Pro jednoduchost vezmu výše uvedenou zlomeninu, ale obou rukou. Při DO se nic nemění a klient dostává opět cca 17tis. Kč. Jestliže ale má TPÚ, tak je vypláceno za každý úraz zvlášť, takže 2x15tis. Kč.

Kdy dostanu peníze

Zde je situace mnohem výhodnější, než v případě DO. Administrativní soukolí pro výplatu peněz je spuštěno ve chvíli, kdy klient přinese na pojišťovnu hlášení o úrazu spolu s vyplněným formulářem od doktora nebo jen s ambulantní zprávou o ošetření úrazu. Takže, třeba s mokrou sádrou z chirurgické ambulance. 🙂

Závěrem

Z výše uvedeného vyplývá, že TPÚ má více výhod – klient  dostane peníze z úrazu daleko rychleji, nemusí čekat na doléčení a v případě vícečetného úrazu dostane i daleko víc.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak do rozvahy vstupuje další parametr. A tím je cena pojistky.

  • Jestliže je klient v první rizikové skupině (např. prodavač, učitel) díky svému povolání, je cena rizika stejná pro TPÚ i DO.
  • V druhé rizikové skupině (např. zedník, řidič) je DO o cca 25% levnější než TPÚ díky zvýšenému riziku vícečetného úrazu.
  • Ve třetí rizikové skupině (např. pracovníci bezp. služeb nebo hasiči) je rodíl v ceně rizika méně než 20%.

Takže je na zvážení každého, zda si jako pojištěný (v 2. nebo 3. rizikové skupině) zaplatí víc peněz za TPÚ a ví, že peníze dostane brzo po vzniku úrazu, nebo uspoří a na peníze může čekat třeba čtvrt roku (v případě zálohy), nebo i déle. Myslím, že u soukromníka pracujícího manuálně je volba jasná….

Leave a Reply

/** * */