Martin Buček

Pojistka na blbost I. – občanská

Ač se to nezdá, pojistek na blbost (pojištění odpovědnosti) je taky více druhů. Začnu tou nejznámější a postupně budu probírat i ostatní. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě Jedná se o pojistku, kdy pojišťovna hradí škodu, kterou neúmyslně pojištěný působí poškozenému. (Pokračování textu…)
Číst

75. výročí náletu na Mirotice

Byl jsem požádán, zda bych nenafotil fotografie k 75. výročí náletu na Mirotice. Fotit stejná místa podle dobových fotografií a snažit se o stejný úhel pohledu, byla výzva, které jsem se rád ujal. Nové fotografie jsem složil dohromady s původními. Tím výsledný obrázek získal na síle. Umocněno to bylo i rozdílným počasím. (Pokračování textu…)
Číst

Jak ušetřit na elektřině

Pochopitelně se nebudu rozepisovat o tom, že můžete instalovat LED světla místo preferovaných a "ekologických" zářivek, nebo o tom, jak zhasínat, ale o tom, jak se dá uspořit diskuzí nad tarifem. (Pokračování textu…)
Číst

Pojištění bytu

Dost nejasností panuje v oblasti pojištění majetku Jedním příkladem je Pojištění bytové jednotky (bytu). Název vytváří dojem, že se jedná o pojištění vybavení bytu. Prostě pojištěný myslí, že když třeba vyhoří, tak pojišťovna zaplatí nábytek, elektroniku, oblečení, knížky, vybavení kuchyně, atd... (Pokračování textu…)
Číst

Pojištění pracovní neschopnosti

Dnes krátké pojednání o tom, kdo a jak může využít výše jmenovanou položku v pojistce. Po nějakou dobu jsem si myslel, že  Pojištění pracovní neschopnosti (dále jen PPN) využijí jen zaměstnanci na pokrytí propadu příjmů v době, kdy jsou doma na neschopence. V případě, že jsou dlouhodobě nemocní, jejich příjmy se sníží až na 50% částky na kterou jsou zvyklí. To je sice pravda, ale díky kamarádovi, kterého jsem pojišťoval, jsem pochopil, že je jiná cílová skupina lidí, pro které je tato položka důležitější. A touto skupinou jsou živnostníci. (Pokračování textu…)
Číst

Kajakem po Lomnici

Už dlouhou dobu jsem uvažoval nad tím, že bych si projel na lodi kousek Lomnice mezi Lučkovicemi a Miroticemi. Přišel na to čas jeden pošmourný den. Když jsem přijel na místo nalodění a shodil kajak na vodu, lehce se rozpršelo.  (Pokračování textu…)
Číst
/** * */